Știri și evenimente

30-07-2019

Anunț efectuare cadastru sistematic gratuit

Cetățenii care dețin terenuri în tarlalele din zona „Tabla neagră” și „Licheni” și nu au efectuat încă măsurătorile, să se prezinte luni, 05.08.2019, ora 09:00, în câmp -Troiță la Dorodici, cu copii după actele de identitate și titlurile de proprietate, pentru identificarea și măsurătoarea terenurilor de către firma care efectuează cadastru sistematic gratuit. Mai multe infomrații regăsiți în anunțul atașat.

02-07-2019

Ședință extraordinară a Consiliului local în data 03 iulie 2019 orele 08,30

În baza dispoziției nr.205 din 28.06.2019 emisă de Primarul comunei Pârjol, județul Bacău, se convoacă Consiliul Local al comunei Pârjol, jud.Bacău, în ședință  extraordinară pentru data 03 iulie 2019 orele 08,30 ce va avea loc la sediul Consiliului Local Pârjol cu ordinea de zi atașată.

03-05-2019

Concurs Consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Relația cu Consiliul local

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, partea a-III-a la data de 26.03.2019.

PROGRAM NORMAL DE LUCRU în ziua de 26 aprilie 2019 la APIA
25-04-2019

PROGRAM NORMAL DE LUCRU în ziua de 26 aprilie 2019 la APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că pentru buna desfășurarea a procesului de primire a cererilor unice de plată aferente Campaniei 2019, Centrele judeţene și locale vor avea PROGRAM NORMAL DE LUCRU în ziua de 26 aprilie 2019, cu recuperarea timpului lucrat, în condiţiile legii.

25-04-2019

Publicație secții de votare

În conformitate cu prevederile art.2O alin.(5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea senatului și a camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autoritățiii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.34 ,alin.(1) din Legea nr.33/2007, cu modificările și completările ulterioare s-au stabilit secțiile de votare.

Secțiile de votare le regăsiți in documentul atașat.

 

03-04-2019

Anunț colectiv

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Se comunică emiterea unor acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili

 

 

 

 

25-03-2019

Anunț privind aprobarea ,,Regulamentului local de desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in comuna Parjol"

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu rnodificarile si completarile ulterioare, anuntul de intentie referitor la  elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunostinta publicului. Documentele ce stau la baza elaborarii proiectului de hotarare privind aprobarea ,,Regulamentului local de desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in comuna Parjol" respectiv expunerea de motive, referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ,  textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate la sediul Primariei comunei Parjol, la avizierul Primariei, pe site-ul Primariei comunei Parjol. 

15-03-2019

Anunț de intenție

Primăria Pârjol aduce la cunoștința publică anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Propunerile și sugestiile pot fi transmise în scris la sediul Primăriei Pârjol sau prin poștă electronică la email: contact@primaria-pirjol.ro, prin fax la nr. 0234.384.024 sau prin poștă la sediul primăriei.

Mai multe informații regăsiți în fișierul atașat.

Înapoi
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate