Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de Hotarare nr. 4832 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „REABILITARE DRUMURI SATESTI, PODURI ȘI CONSOLIDARE MALURI AFECTATE IN COMUNA PARJOL, JUDETUL BACAU" 2019-10-01
Proiect de Hotarare nr.4829 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „REABILITARE DRUMUR1 SATESTI, PODURl ȘI CONSOLIDARE MALURI AFECTATE IN COMUNA PARJOL, JUDETUL BACAU" 2019-10-01
Proiect de hotărâre nr.4601 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pârjol nr. 50 din 27.06.2019 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfăsurarea licitatiei publice pentru inchirierea spatiilor/terenurilor apartinând domeniului public si/sau privat al comunei Pârjol. 2019-09-19
Proiect de hotărâre nr.4472 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Pârjol pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019 2019-09-17
Proiect de hotărâre nr.4315/11.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Școală Generală Tărâța, comuna Pârjol, județul Bacău” 2019-09-11
Proiect de hotărâre nr.4281 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxa Basăști și Parohia Ortodoxa Haineala 2019-09-10
Proiect de Hotarare nr. 4292 din 10.09.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Parjol in cadrul Consiliului de Administratie si Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii ale Scolii Gimnaziale Parjol pentru anul 2019 -2020 2019-09-10
Proiect de Hotarare nr. 4245 din 09.09.2019 privind aprobarea efectuarli de reparatii cai pietonale incinta Scoala Pustiana din Comuna Parjol 2019-09-09
Înapoi
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate