Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
P HCL nr.2910 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pesecțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare 2019-06-20
P HCL nr.2914 privind însușirea de către Consiliul local Pârjol, jud. Bacău a sumelor de bani alocate procurării de materiale de construcții, pentru întreținerea și efectuarea reparațiilor lăcașelor de cult din comuna 2019-06-20
P HCL nr.2816 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare 2019-06-14
Proiect de HCL nr.2824 privind revocarea HCL nr. 37/2019 și nr.41/2019 2019-06-14
P HCL nr.2831 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local 2019-06-14
Proiect de HCL nr.2837 privind sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 30.06.2019 2019-06-14
Proiect HCL nr.2838 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2019-06-14
P HCL nr.2843 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor aparținând domeniului public și/sau privat al comunei Pârjol 2019-06-14
Proiect HCL nr.2498/28.05.2019 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 2019-05-28
Proiect de HCL nr.2369/20.05.2019 privind închirierea prin licitație publică cu plic închis a unui spațiu în suprafață de 220 mp din imobilul Grajd situat în localitatea Pârjol aflat în domeniul public al comunei Pârjol pentru fabricarea de peleți 2019-05-20
Proiect de HCL nr. 2323/16.05.2019 privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB 2019-05-16
Proiect de HCL nr.2277/14.05.2019 pentru modificarea HCL nr.6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Pârjol 2019-05-14
Proiect de HCL nr.2126/06.05.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârjol, județul Bacău 2019-05-06
Proiect de HCL nr.2005 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 2019-04-25
Proiect de HCL nr.1768/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020-2022 al UAT Comuna Pârjol, Consiliul Local al UAT Comuna Pârjol, județul Bacău 2019-04-16
Înapoi