Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de HCL nr.1768/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2020-2022 al UAT Comuna Pârjol, Consiliul Local al UAT Comuna Pârjol, județul Bacău 2019-04-16
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 2019-04-15
Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în comuna Pîrjol 2019-04-15
Proiect de HCL nr.1740/15.04.2019 privind aprobarea finanțării „Lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe pârâul Solonț, sat Băhnășeni, comuna Pârjol, județul Bacău” 2019-04-15
Proiect HCL 1677/09.04.2019 privind achiziționarea unui autoturism nou din bugetul local al comunei Pârjol pe anul 2019 2019-04-09
Proiect HCL nr 1614/05.04.2019 privind aprobarea implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul comunei Pârjol 2019-04-05
Proiect HCL nr.1609/05.04.2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificare a bunului mijloc fix autoturism Dacia Duster având numărul de înmatriculare BC 72 UAT 2019-04-05
Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în comuna Pârjol 2019-03-18
Proiect de HCL nr.1204 din 14.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019 2019-03-14
Proiect de HCL nr.1172 din 12.03.2019 privind aprobarea informării cu privire la modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al comunei Pârjol, adoptate în anul 2018 2019-03-12
Proiect de HCL nr.973 din 26.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Salubrizare la nivelul comunei Pârjol 2019-02-26
Proiect HCL nr. 817 din 22.02.2019 privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale a comunei Pârjol 2019-02-22
Proiect HCL nr.817 din 19.02.2019 privind stabilirea Planului de măsuri, a obligațiilor și responsabilităților privind gospodărirea, întreținerea și curățenia comunei Pârjol 2019-02-19
Proiect HCL nr.721 din 13.02.2019 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 2019-02-13
Proiect HCL nr.710 din 12.02.2019 privind aprobarea rețelei școlare ce aparține UAT a comunei Pârjol pentru anul 2019-2020 2019-02-12
Înapoi