Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de HCL nr.379/25.01.2019 privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 2019-01-25
Proiect de HCL nr.365/25.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală Tarata, comuna Pârjol, județul Bacău” 2019-01-25
Proiect de HCL nr.362/25.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum comunal DC183 Pârjol-Băhnășeni, L=4270ML, comuna Pârjol, județul Bacău” 2019-01-25
Proiect de HCL privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale a comunei Pârjol 2019-01-17
Proiect de HCL nr.261/17.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de Poliție Locală Pârjol 2019-01-17
Proiect de HCL nr 230/16.01.2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 2019-01-16
Proiect de HCL nr.227/16.01.2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2019-01-16
Proiect de HCL nr.155/16.01.2019 privind revocarea HCL nr 61 din 10.12.2018 privind aprobarea rețelei școlare ce aparține UAT a comunei Pârjol pentru anul 2019-2020 2019-01-16
Proiect de HCL nr.150/11.01.2019 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Pârjol, al domnului Volmer Ion 2019-01-11
Proiect de HCL nr.149/11.01.2019 prin care se ia act de demisia consilierului local Ivu Costică Iulian și vacantarea mandatului de consilier local 2019-01-11
Proiect HCL nr.32/04.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, în valoare de 404.938,13 lei din excedentul bugetului local 2019-01-04
Proiect HCL nr 6583/28.12.2018 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 2018-12-28
Proiect de HCL nr.6453/20.12.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2019 2018-12-20
Proiect de HCL nr 6583/20.12.2018 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Compania Romprest Service SA 2018-12-20
Proiect de HCL nr.6445/19.12.2018 privind revocarea HCL-urilor comunei Pîrjol nr.53,54,55,56 din 29.11.2018 privind închirierea unui spațiu aflat în domeniul public al comunei Pîrjol pentru desfășurarea activităților economice 2018-12-19
Înapoi