Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotărâre nr.31 privind acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la inchlderea exercițiului bugetar al anului 2019 2020-01-07
Proiect de hotărâre nr.42 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil cu nr, cadastral 61157 in suprafata de 22.900 m.p.,amplasati in TJ/P 23, situat in sat. Basasti, comuna Pârjol, judetul Bacau, in doua loturi și inscrierea in cartea funciara 2020-01-07
Proiect de hotărâre nr.6446 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare în județul Bacău 2019-12-16
Proiect de hotărâre nr.6399 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Parjol pentru anul 2019 2019-12-13
Proiect de Hotarâre nr. 6353 privind avizarea de principiu a documentatiei PUZ „CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU CULTURAL" situat in intravilanul si extravilanul satului Tarata. comuna Parjol, Judetul Bacau, beneficiar - U.A.T. Comuna Pârjol 2019-12-12
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2020 2019-12-12
Proiect HCL nr.6214 privind aprobarea rețelei școlare ce aparține UAT a comunei Pârjol pentru anul 2020-2021 2019-12-11
Proiect de hotărâre nr.6279 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) de TIP V1 prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al comunei Pârjol, județul Bacău 2019-12-09
Înapoi
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate