Populația

Din punct de vedere demografic, Comuna  Pârjol se încadrează în categoria comunelor de gradul I cu un număr de  6 648 locuitori .

Populaţia stabilă fiind (după datele prezentate în anuarul 2012) reprezentată prin 3 390 persoane de sex masculin şi 3258 persoane de sex feminin.

Evoluţia numerică a populaţiei comunei pe sex:

 

Nr. crt

 

Specificaţie

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

Pârjol

Total

 

6 855

 

 6 805

 

6 768

 

6 711

 

6 671

 

6 648

1

Masculin

3 517

 3 492

3 483

3 433

3 405

3 390

2

Feminin

3 338

 3 313

3 305

3 278

3 266

3 258

 

 

         În prezent Com. Pârjol reprezintă 0,10% din suprafaţa judeţului şi 0,12% din populaţia judeţului,

         Datele recensămintelor anterioare anului 2011 reflectă următoarea situaţie statistică: -între anii 1966 – 1992 populaţia totală a scăzut cu cca. 978 persoane (rata medie totală a scăderii fiind de aproximativ 7,9%),

                 -  între anii 1992 – 2002 populaţia creşte cu cca. 376 persoane (rata medie anuală fiind de 10,6 %)

                  - între anii 2002 – 2011 populaţia scade cu 464 locuitori (rata medie fiind anuală fiind de 5,9 %)

         Tendinţele elementelor demografice componente ale indicatorului populaţie :

o   Natalitatea medie anuală (2002-2011) -15,1 %

o   Mortalitatea medie anuală (2002- 2011) – 14,9 %)

o   Spor natural rată medie anuală (2002-2011) - 0,2 %

o   Formare de noi familii (2002 – 2011) - 4,9 %

 

Din analiza structurii populaţiei pe sexe  şi vârste din totalul populaţie

 

Populaţia de sex masculin

  Populaţia de sex feminin

                    50,3%

                 49,7 %

 

În ceea ce priveşte mişcarea naturală a populaţiei : natalitate, mortalitate, spor

natural, situaţia se prezintă astfel :

 

        Numărul născuţilor vii pe localitate /an/ 1000 locuitori

 

 

    2007

   2008

  2009

   2010

  2011

  2012

Pârjol

      61

      66

      53

      53

     43

    51

 

 

Rata de natalitate a Comunei Pârjol– născuţi vii la 1000 de locuitori/an

 

 

   2007

   2008

   2009

   2010

   2011

   2012

Pârjol

   8,8

    9,6

    7,7

     7,8

      6,4

      7,6

 

 

 

 

Mortalitatea reprezentată prin numărul decedaţilor / an

 

 

   2007

   2008

  2009

   2010

   2011

 2012

Pârjol

      82

     90

     83

      88

    105

     86

 

 

 

       Rata mortalităţii – numărul decedaţilor la 1000 de locuitori

 

 

   2007

   2008

   2009

   2010

  2011

  2012

Pârjol

   11,9

    13,1

   12,1

   13,0

15,6

  12,9

 

 

 

 

 Sporul natural reprezintă raportul dintre natalitate şi mortalitate

 

    2007

   2008

   2009

   2010

  2011

    2012

 Pârjol

     -21

     -24

     -30

     -35

   - 62

      -35

 

 

  Un indicator al numărului de locuitori ai unei localităţi la un moment dat este şi mişcarea migratorie a populaţiei care poate fi internă şi externă, stabiliri şi plecări.

 

 

 

  Stabiliri de reşedinţă reprezentate prin număr de persoane

 

 

    2007

   2008

   2009

   2010

  2011

   2012

Pârjol

        2

      -

       5

      6

      1

       7

 

 

Plecări cu reşedinţă reprezentat prin număr de persoane

 

 

  2007

    2008

  2009

    2010

   2011

   2012

Pârjol

    68

       72

    81

       70

      65

     61

 

Nupţialitate – căsătorii pe medii – numeric

 

 

   2007

   2008

    2009

  2010

  2011

   2012

Pârjol

     35

     37

      40

    28

    33

     24

 

  

 

 Rata de nupţialitate – număr de căsătorii la 1000 de locuitori/an

 

 

    2007

   2008

    2009

   2010

  2011

  2012

Pârjol

      5,1

     5,4

      5,8

     54,1

    4,9

    3,6

 

 

 

         Divorţialitate – divorţuri pe total comună numeric

 

 

    2007

    2008

    2009

   2010

   2011

   2012

Pârjol

      5

        13

        9

       6

       6

      13

 

 

 

Structura  populaţiei pe religii

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea  locuitorilor sunt credincioşi ortodoxi, romano – catolici iar pentru 2,7% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională (conform studiilor făcute prin studiul de caz din cadrul proiectului „Investeşte în oameni” cofinanţat de Fondul Social European).

Nr.

CONFESIUNEA

 Număr

credincioşi

       %

 1.

ortodoxă

   4 284

   64,45

 2.

Romano - catolică

   2 142

   32,25

 3.

Alte confesiuni

      222

     2,70

Din punct de vedere etnic Comuna Pârjol deține următoarea sitoație demografică:

 

Nr.

    ETNIA

Număr

etnici

       %

  1.

 Română

  6 090

    91,50   

  2.

 Maghiară

    230

      3,45

  3.

 Ciangăi

    146

      2,20

  4.

Înapoi


DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate