Strategia de dezvoltare locală

                     OBIECTIVE PLANIFICATE PENTRU A FI  REALIZATE

                                                ÎN PERIOADA 2014 – 2020

 

  •  Realizarea  sistemului de alimentare cu apă Com.Pârjol,
  •  Canalizare şi staţie de epurare Com. Pârjol,
  •  Modernizare drumuri comunale prin asfaltare (cca. 2,4 km),
  •  Extinderea reţelei de alimentare energie electrică – 2 km,
  •  Realizarea împăduririi terenurilor ameninţate de alunecare,
  •  Extindere şi modernizare drumuri de exploatare agricolă şi forestieră,
  •  Executarea  lucrărior de îmbunătăţiri funciare pentru eliminarea organismelor torenţiale (râpi)
Înapoi