Despre noi

Despre noi

În Comuna Pârjol s-a înfiinţat din anul 2007, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, al cărui preşedinte este primarul care are în subordine Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ce include un şef de serviciu – angajat cu contract de muncăîn condiţiile impuse de lege şi un număr de 11 de voluntari structurat în patru echipe de intervenţie în funcţie de tipul de risc, având următoarele atribuţii:

§  Desfăşurarea acţiunilor de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva dezastrelor;

§  Verificarea modului de aplicarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care privesc apărarea împotriva dezastrelor;

§  Verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor, măsurilor cât şi modul de desfăşurare a acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor,

§  Acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de dezastre,

§  Acordarea de ajutor, în condiţiile legale, a persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii,

         Trebuie subliniat că la nivelul administraţiei locale, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, dispune de locaţie proprie  dotată cu instrumentarul propriu domeniului de activitate.

 Dintre potenţialii factori de risc natural, pe teritoriul comunei pot fi luate în considerare următoarele fenomene :                                                             

 

·        Alunecările de teren superficiale sau de adâncime în versanţii ce însoţesc văile pârâurilor : Pustiana, Solonţ

·        Revărsările şi inundaţiile produse de R. Tazlăul Mare

·        Fenomene meteorologice periculoase,

·        Fenomene distructive datorită alcătuirii geologice din zonă,

·        Poluarea apelor datorită desfăşurării unor activităţi economice,

·        Epidemii,

·        Epizootii / zoonoze,

·        Seismicitatea – al cărui grad (conform normativului p 100/92 elaborat MIPAT) este VIII cu un Ks=0,20 şi  o perioadă de Tc=0,9 m.

         Ca măsuri adiacente celor amintite mai sus pot fi :

o   Limitarea păşunatului intensiv şi parcelarea zonei în vederea efecuării acestuia alternativ,

o   Determinarea proprietarilor din zonă să nu intreprindă lucrări improprii cum ar fi lucrările mecanizate de adâncime şi în sensul pantei,

o   Plantarea arbuştilor sau alte specii ce pot fixa stratul superficial de sol.

  La data întocmirii şi realizării Planului Urbanistic General al Comunei Pârjol unitatea administrativă, a comunicat societăţii , zonele şi suprafeţele din teritoriu ce includ anumite riscuri:

o   Terenuri  ce includ fenomenul  alunecări de teren – 200 ha,

o   Organisme torenţiale (râpi, ravene, ogaşe)  100 ha,

 

o   Terenuri cu exces de umiditate (fenomenul de băltire)  - 25 ha. 

Înapoi


DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate