Cont unic pentru plata amenzilor contraventionale

               Beneficiar: UAT COMUNA PIRJOL

             CUI : 4455498

             Cont IBAN:  RO93TREZ06321A470400XXXX

             Banca: TREZORERIA OPERATIVA MOINESTI

 

Conform Ordinului 7166/18.12.2017 aducem la cunostinta cetatenilor urmatoarele:

Art. 1. – (1) Creantele fiscale locale care se platesc in contul unic deschis de catre organele fiscale locale sunt amenzile contraventionale.

[{*}] (2) Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic de venituri «Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscala al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unitatile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local
Art. 3. – (1) Ordinea de stingere a amenzilor contraventionale achitate in contul unic este urmatoarea:

a) amenzile contraventionale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii, daca plata se face in termen de 48 de ore sau, dupa caz, in termen de doua zile lucratoare;
b) celelalte amenzi contraventionale aplicate contribuabilului si aflate in evidenta organului fiscal la data platii, in ordinea vechimii lor.

(2) Daca doua sau mai multe amenzi contraventionale au fost aplicate in aceeasi zi, suma achitata de contribuabil stinge in mod proportional din cuantumul fiecarei amenzi contraventionale.
(3) In cazul in care amenzile contraventionale prevazute la alin. (1) lit. a) nu se afla in evidenta organului fiscal local, contravenientul va preciza in ordinul de plata numarul si data procesului – verbal de constatare a contraventiei, emitentul acestuia si sintagma “plata 48 ore” sau, dupa caz, “plata 2 zile lucratoare”.

Înapoi


DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate