Anunțuri

Anunț

UAT COMUNA PARJOL anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU CULTURAL, extravilan comuna Parjol, sat Tarata, jud.Bacau, si anume: sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu intrucat nu necesita evaluare de mediu. 

lnformatii privind potentialul impact asupra mediului al PUZ-ului propus pot fi consultate la la APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de L-V, intre orele 8-16. 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Bacau pana la 07.02.2020

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA PARJOL prin primar Lupu Vasile, titular al proiectului" Reabilitare drumuri satesti.poduri și consolidare maluri afectate in comuna Parjol" , propus a fi amplasat in comuna Parjol.satele Tarața,Bahnășeni, Hemieni, Campeni, Pustiana și Parjol.judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundarnenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str.Oituz nr.23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8 - 16 și vineri intre orele 8 - 14 , precum și la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Anunț public privind depunerea raportului privind impactul asupra mediului

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020".

Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul APM Bacău.

Publicul·interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bacău până la data de 16.12.2019.

 

 

Anunț mediu- depunere solicitare emitere acord de mediu proiect „Reabilitare drumuri sătești, poduri și consolidare maluri afectate în comuna Pârjol”

Comuna Pârjol prin primar Lupu Vasile anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare drumuri sătești, poduri și consolidare maluri afectate în comuna Pârjol”, propus a se realiza în comuna Pârjol, satele Tărâța, Băhnășeni, Hemieni, Câmpeni, Pustiana și Pârjol, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, titular al proiectului „ Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încarare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele de luni -joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: hhtp://anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagăna de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacău.
Publicul·interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM,Bacau în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agenției pentru Protectia Mediului Bacau.

 

Înapoi


DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate