Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare, modernizare și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 30-03-2017
18 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Pîrjol, județul Bacău” 07-03-2017
17 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 07-03-2017
16 / 2017 privind modificarea traseului Drumului Comunal DC 184 Pîrjol 07-03-2017
15 / 2017 privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Pîrjol 07-03-2017
14 / 2017 privind desemnarea din partea comunei Pîrjol, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al ” Asociației de dezvoltare a comunelor Solonț-Pârjol” 07-03-2017
13 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ” Reabilitare, modernizare și dotare școală generală Tărâța, comuna Pîrjol, județul Bacău ” 23-02-2017
12 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:” Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 23-02-2017
11 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Modernizare drumuri locale în satele Pîrjol și Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 23-02-2017
10 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția: ”Amenajare Punți Pietonale, comuna Pîrjol, județul Bacău” 23-02-2017
9 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția: Modernizare drum comunal DC 183 Pîrjol Băhnășeni L=4.270 ML 23-02-2017
8 / 2017 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău- ADIB 23-02-2017
7 / 2017 privind limitarea tonajului autovehiculelor care circulă pe drumurile comunale ale comunei Pîrjol, jud. Bacău 23-02-2017
6 / 2017 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017 23-02-2017
5 / 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Pîrjol, pentru madatul 2016-2020 23-02-2017
Înapoi