Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 19-12-2016
34 / 2016 pentru cofinanțarea proiectului ”POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÎRJOL, JUDEȚUL BACĂU” 07-12-2016
33 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÎRJOL, JUDEȚUL BACĂU” 07-12-2016
32 / 2016 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local al comunei 07-12-2016
31 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 07-12-2016
30 / 2016 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016 03-11-2016
29 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 03-11-2016
28 / 2016 privind implementarea proiectului ”Reabilitare, Modernizare și Dotare așezământ cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
27 / 2016 privind implementarea proiectului ” Înființare grădiniță cu două săli de grupă, cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
26 / 2016 privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hemieni, Tărâța, Pustiana, Pîrjol, Câmpeni și Băsești, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
25 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hemieni, Tărâța, Pustiana, Pîrjol, Câmpeni și Băsești, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
24 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare, Modernizare și Dotare așezământ cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
23 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru colectivul de investiție ” Înființare grădiniță cu două săli de grupă, cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
22 / 2016 privind aprobarea încheierii de contracte având ca obiect: - Servicii elaborare documentații de cadastru, ridicări topografice, planuri de situație, intabulare. - Servicii de inginerie și proiectare pentru realizarea de Studii de Fezabilitate. 27-10-2016
21 / 2016 privind aprobarea ” Radierea din circulație și scoaterea din inventarul Consiliului Local al comunei Pîrjol Autobasculantă BC-11-CLP și Dacia Papuc BC-10-CLP” 27-10-2016
Înapoi