Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol 22-09-2017
43 / 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pîrjol-2020 22-09-2017
42 / 2017 privind implementarea proiectului ” Dezvoltarea serviciilor locale de Bază prin Achiziționarea unei Autobasculante, în comuna Pîrjol, jud. Bacău 22-09-2017
40 / 2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 09-09-2017
39 / 2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Pîrjol cu satele componente: Pîrjol, Pustiana, Tărâța, Cîmpeni, Băhnășeni, Băsești, Bârnești, Hăineala și Hemieni 17-08-2017
38 / 2017 privind reorganizarea „ Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență” 17-08-2017
37 / 2017 privind înscrierea și intabularea în domeniul privat a unei suprafețe de 593,94 ha islaz comunal 17-08-2017
36 / 2017 privind solicitarea adresată Județului Bacău de încadrare unui sector de drum din drumul județean DJ 156B în categoria Funcțională a drumurilor de interes local precum și solicitarea de trecere din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al Comunei Pîrjol 17-08-2017
35 / 2017 cu privire la aprobarea modificării HCL nr.5 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Pîrjol 27-07-2017
34 / 2017 cu privire la aprobarea ”salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Pîrjol, județul Bacău” 27-07-2017
33 / 2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău, pentru anul 2017 27-07-2017
32 / 2017 Privind stabilirea Planului de masuri, a obligatiilor si responsabilităților privind gospodărirea, întreținerea și curățenia comunei Pîrjol 27-07-2017
31 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, jud. Bacău 28-06-2017
30 / 2017 privind desemnarea unui reprezentant al COnsiliului Local Pîrjol ca statut de observator, la consursul organizat pentru funcția de director adjunct al Școlii Gimnaziale Pîrjol 28-06-2017
29 / 2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău, pentru anul 2017 11-05-2017
Înapoi