Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
58 / 2017 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole 29-11-2017
57 / 2017 pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 29-11-2017
56 / 2017 privind aprobarea ”PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR” 29-11-2017
55 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 03-11-2017
54 / 2017 privind aprobarea realizării investiției „Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 03-11-2017
53 / 2017 privind aprobarea încheierii unui contract de mandat între comuna Pîrjol și județul Bacău 13-10-2017
52 / 2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare 06-10-2017
51 / 2017 privind aprobarea asigurării confinanțării obiectivului de investiție ”Reabilitare, modernizare și dotare școală generală Tărâța, comuna Pîrjol, județul BAcău” 06-10-2017
50 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției ”Reabilitare, modernizare și dotare școală generală Tărâța, comuna Pîrjol, județul BAcău” 06-10-2017
49 / 2017 privind solicitarea de preluare temporară a unui sector din drumul județean DJ 156B, propietate publică a județului Bacău 28-09-2017
48 / 2017 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2017 28-09-2017
47 / 2017 pentru acordarea unui mandat special dlui Vasile Lupu reprezentantul comunei Pîrjol în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul 22-09-2017
46 / 2017 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației G.A.L. Ulmus Montana” cu sediul în comuna Berești Tazlău , sat Tescani, jud. Bacău 22-09-2017
45 / 2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Pîrjol în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Pîrjol 22-09-2017
44 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol 22-09-2017
Înapoi