Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2018 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Primăria comunei Pîrjol, pe anul 2018 31-05-2018
21 / 2018 prin care se ia act de demisia consilierului local Marian Maricel și vacantarea mandatului de consilier local 31-05-2018
20 / 2018 prin care se ia act de demisia consilierului local Florea Costel și vacantarea mandatului de consilier local 31-05-2018
19 / 2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrjol 31-05-2018
18 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 31-05-2018
17 / 2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Pîrjol cu satele componente: Pîrjol, Pustiana, Tărâța, Cîmpeni, Băhnășeni, Băsăști, Bărnești, Hăineala și Hemieni 26-04-2018
16 / 2018 PRIVIND APROBAREA „Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență” 29-03-2018
15 / 2018 privind aprobarea documentului de raportare ”PRIORITĂȚI-OBIECTIVE-PLAN ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 2018 AL UAT PÎRJOL” 29-03-2018
14 / 2018 privind întreprinderea demersurilor în vederea înființării unei perdele forestiere de protecție a DC 183 Pîrjol-Băhnășeni pe porțiunea pe care acesta traversează islazul comunal Pîrjol 29-03-2018
13 / 2018 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 29-03-2018
12 / 2018 privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Pîrjol din anul 2017 pentru anul 2018 28-02-2018
11 / 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 19-02-2018
10 / 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău 31-01-2018
9 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău 31-01-2018
8 / 2018 pentru aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 31-01-2018
Înapoi