Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2018 privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB 31-01-2018
6 / 2018 privind asocierea comunei Pîrjol cu societatea Națională de Cruce Roșie din România- Filiala Județului Bacău 31-01-2018
5 / 2018 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pîrjol nr.39/17.08.2017 de aprobare a Nomenclaorului stradal al comunei Pîrjol, jud. Bacău 31-01-2018
4 / 2018 privind modificarea impozitului datorat pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12t și combinații de autovehicule pentru anul fiscal 2018 31-01-2018
3 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău 09-01-2018
2 / 2018 privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare- ADIS 09-01-2018
1 / 2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Pîrjol a deficitului secțiunii de dezvoltare, cu suma de 289.104,96 09-01-2018
66 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău 20-12-2017
65 / 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 20-12-2017
64 / 2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparșinând domeniului public al comunei Pîrjol, jud. Bacău 20-12-2017
63 / 2017 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2017 20-12-2017
62 / 2017 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local al comunei Pîrjol 08-12-2017
61 / 2017 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2017 08-12-2017
60 / 2017 privind aprobarea rețelei școlare ce aparține Unității Administrativ Teritoriale al comunei Pîrjol pentru anul 2018-2019 29-11-2017
59 / 2017 privind aprobarea statutului comunei Pîrjol 29-11-2017
Înapoi