Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2016 privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hemieni, Tărâța, Pustiana, Pîrjol, Câmpeni și Băsești, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
25 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hemieni, Tărâța, Pustiana, Pîrjol, Câmpeni și Băsești, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
24 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare, Modernizare și Dotare așezământ cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
23 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru colectivul de investiție ” Înființare grădiniță cu două săli de grupă, cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
22 / 2016 privind aprobarea încheierii de contracte având ca obiect: - Servicii elaborare documentații de cadastru, ridicări topografice, planuri de situație, intabulare. - Servicii de inginerie și proiectare pentru realizarea de Studii de Fezabilitate. 27-10-2016
21 / 2016 privind aprobarea ” Radierea din circulație și scoaterea din inventarul Consiliului Local al comunei Pîrjol Autobasculantă BC-11-CLP și Dacia Papuc BC-10-CLP” 27-10-2016
20 / 2016 privind aprobarea finanțării lucrărilor de construire a unui ”POD PROVIZORIU PESTE RÂUL TAZLĂU, SATELE BĂSEȘTI ȘI HĂINEALA” 27-10-2016
19 / 2016 privind reprezentarea consilierilor locali în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Pîrjol și în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director al Școlii Gimnaziale Pîrjol 29-09-2016
18 / 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, pentru anul 2017 29-09-2016
17 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 29-09-2016
16 / 2016 pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu 30-08-2016
15 / 2016 privind aprobarea Moedlului de contract de prestări servicii de salubrizare pentru agenții economici/instituțiile publice încheiat cu SC Compania Romprest Service SA. 30-08-2016
14 / 2016 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 30-08-2016
13 / 2016 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deseurilor la Celula II a depozitului judetean de deseuri conform Bacau, realizata prin Proiectul " Sistem integrat de management al Deseurilor in judetul Bacau" 30-08-2016
12 / 2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau " 30-08-2016
Înapoi