Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2017 privind asocierea comunei Pîrjol cu societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Județului Bacău 26-01-2017
3 / 2017 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Pîrjol în Adunarea Generală a Asociației ADIS să voteze modificările și complatările comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație 26-01-2017
2 / 2017 privind aprobarea rețelei școlare ce aparține unității administrativ teritoriale al comunei Pîrjol, județul Bacău, pentru anul școlar 2017-2018 26-01-2017
1 / 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 26-01-2017
1 / 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 26-01-2017
41 / 2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 29-12-2016
40 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după actualizarea TVA 29-12-2016
39 / 2016 privind primirea UAT ONEȘTI în calitate de membru la ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Acesteia 29-12-2016
38 / 2016 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare pentru Salubrizare (ADIS) Bacău, aferent anului 2017 29-12-2016
37 / 2016 pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 29-12-2016
36 / 2016 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate 29-12-2016
35 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 19-12-2016
34 / 2016 pentru cofinanțarea proiectului ”POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÎRJOL, JUDEȚUL BACĂU” 07-12-2016
33 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÎRJOL, JUDEȚUL BACĂU” 07-12-2016
32 / 2016 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local al comunei 07-12-2016
Înapoi