Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu plic închis a suprafețelor: 3x2500 mp=7500 mp Sondele MER 1, MER 2, MER 3 (pentru careuri de foraj); 3x1000mp=3000 mp (careuri de producție) și 1250 mp legături conducte și alimentare cu energie electrică din terenul islaz comunal aflat în Câmpeni+Pustiana, domeniul privat al UAT Comuna Pârjol 30-05-2019
40 / 2019 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 30-05-2019
39 / 2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 30-05-2019
38 / 2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatuluide specialitate al Primarului comunei Pârjol, județul Bacău 30-05-2019
37 / 2019 privind închirierea prin licitație publică cu plic închis unui spațiu în suprafață de 220 mp din imobilul Grajd situat în localitatea Pârjol aflat în domeniul public al comunei Pârjol pentru fabrica de peleți 30-05-2019
36 / 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pârjol nr.6/2016 - privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Pârjol 30-05-2019
35 / 2019 privind aprobareacotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB pentru anul 2019 30-05-2019
34 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a confinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămîntuluicultural din localitatea Pustiana” 18-04-2019
33 / 2019 privind aprobarea finanțării „ Lucrării de construire a unui zid de sprijin în vederea protejării malului stând al pârâului Solonț”, sat Băhnășeni, comuna Pârjol, județul Bacău 18-04-2019
32 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 18-04-2019
31 / 2019 privind achiziționarea unui autoturism nou din bugetul local al comunei Pârjol pe anul 2019 18-04-2019
30 / 2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificare a bunului mijloc fix autoturism Dacia DUSTER având numărul de înmatriculare BC-72-UAT 18-04-2019
29 / 2019 privind aprobarea implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul comunei Pîrjol 18-04-2019
28 / 2019 privind aprobarea regulamentului local de desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în comuna Pârjol 18-04-2019
27 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 18-04-2019
Înapoi