Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a confinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămîntuluicultural din localitatea Pustiana” 18-04-2019
33 / 2019 privind aprobarea finanțării „ Lucrării de construire a unui zid de sprijin în vederea protejării malului stând al pârâului Solonț”, sat Băhnășeni, comuna Pârjol, județul Bacău 18-04-2019
32 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 18-04-2019
31 / 2019 privind achiziționarea unui autoturism nou din bugetul local al comunei Pârjol pe anul 2019 18-04-2019
30 / 2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificare a bunului mijloc fix autoturism Dacia DUSTER având numărul de înmatriculare BC-72-UAT 18-04-2019
29 / 2019 privind aprobarea implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul comunei Pîrjol 18-04-2019
28 / 2019 privind aprobarea regulamentului local de desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în comuna Pârjol 18-04-2019
27 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 18-04-2019
26 / 2019 privind includerea în domeniul public al comunei Pârjol a unor bunuri achiziționate prin programul PNDR- Leader, proiect „Dezvoltarea serviciilor de baza prin achiziționarea unei autobasculante, în comuna Pârjol, județul Bacău” 28-03-2019
25 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală Tărâța, comuna Pârjol, județul Bacău” 28-03-2019
24 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Pod peste râul Tazlău, în comuna Pârjol, județul Bacău” 28-03-2019
23 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Salubrizare la nivelul comunei Pârjol 28-03-2019
22 / 2019 cu privire la aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2019 precum și punerea în executare a sentințelor civile/penal cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate/condamnate 28-03-2019
21 / 2019 privind aprobarea informării cu privire la modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al comunei Pârjol, adoptate în anul 2018 28-03-2019
20 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 28-03-2019
Înapoi