Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2019 privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 30-01-2019
12 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018 30-01-2019
11 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. Compania Romprest Service S.A. 30-01-2019
10 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 30-01-2019
9 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 30-01-2019
8 / 2019 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 30-01-2019
7 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum comunal DC183 Pârjol-Băhnășeni, L=4270 ML (origine DJ156A- limita comuna Solonț), comuna Pârjol, județul Bacău” 30-01-2019
6 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală Tarata, comuna Pârjol, județul Bacău” 30-01-2019
5 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Pârjol 30-01-2019
4 / 2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pârjol nr.61 din 10.12.2018 privind aprobarea rețelei școlare ce aparține Unității Administrativ Teritoriale al comunei Pârjol pentru anul 2019-2020 30-01-2019
3 / 2019 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Pârjol, al domnului Volmer Ion 30-01-2019
2 / 2019 prin care se ia act de demisia consilierului local IVU Costică Iulian și vacantarea mandatului de consilier local 30-01-2019
67 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2019 27-12-2018
66 / 2018 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului începând cu 01 ianuarie 2019 27-12-2018
65 / 2018 privind declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili și scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate 27-12-2018
Înapoi