Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
138 / 2019 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pe raza UAT Pârjol 2019-04-15
77 / 2019 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Pârjol 2019-02-11
38 / 2019 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pentru data de 30 ianuarie 2019 2019-01-25
12 / 2019 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară pentru data de 08 ianuarie 2019 2019-01-04
413 / 2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 27.12.2018 2018-12-20
408 / 2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară pentru data de 10 decembrie 2018 2018-12-06
388 / 2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 29.11.2018 2018-11-22
350 / 2018 privind numirea comisiei de riscuri 2018-11-01
351 / 2018 privind aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Pîrjol, județul Bacău 2018-11-01
352 / 2018 privind aprobarea Comisiei de Monitorizare și Îndrumare Metodologică cu privire la codul de control intern managerial al Primăriei comunei Pîrjol, județul Bacău 2018-11-01
353 / 2018 privind înființarea comisiei de etică și de integritate din cadrul Primăriei comunei Pîrjol, județul Bacău 2018-11-01
345 / 2018 privind constituirea Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă la nivelul Primăriei comunei Pîrjol, județul Bacău 2018-10-16
343 / 2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară pentru data de 15 octombrie 2018 2018-10-09
342 / 2018 privind constituirea Comisiei pentru recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor din cadrul Primăriei comunei Pîrjol, județul Bacău 2018-10-09
341 / 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea serviciilor locale de bază prin achiziționarea unei autobasculante în comuna Pârjol, județul Bacău" 2018-10-05
Înapoi