Anunt concurs pentru ocuparea postului de consilier, gradul III

Anunt concurs pentru ocuparea postului de consilier, gradul III

 In conformitate cu prevederile  HG.nr.286/2011  pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice ,publicat în Monitorul Oficial  partea a-III-a.

       Primaria comunei Pîrjol , judetul Bacău  , organizează concurs /examen  in data de 19 decembrie  2017, ora 10,00 si interviu in data de  21 decembrie  2017 , ora 10,00  pentru ocuparea postului de consilier, gradul III, post de executie pe  durata nedeterminata.

 

Detalii de concurs veti gasi in fisierul atasat.

Înapoi