Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotărâre nr 33 pentru cofinanțarea proiectului "Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău" 2018-08-27
Proiect de hotărâre nr 34 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău" în urma întocmirii Proiectului Tehnic și atribuirii Contractului de proiectare și execuție lucrări 2018-08-27
Proiect de hotărâre nr 35 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Pîrjol 2018-08-27
Proiect de hotărâre nr 36 privind revocarea HCL nr 30 din 24.07.2018, comuna Pîrjol, privind informațiile de interes public și revocarea HCL nr 31 pentru constituirea Comisiei de inventariere general, reevaluarea activelor fixe corporale și casarea de bunuri aflate în patrimoniul comunei Pîrjol, județul Bacău 2018-08-27
Proiect de hotărâre nr 37 privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrjol, județul Bacău pe anul 2018 2018-08-27
Proiect de hotărâre privind aprobarea ROF 2018-06-28
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe 2018-06-28
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare și ținere la zi a Registrului Agricol 2018-06-28
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe al consilierilor locali 2018-06-27
Proiect de hotărâre nr 2452/25.06.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social 2018-06-25
Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 2018-05-31
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 2017-12-12
Înapoi