Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al comunei Pârjol" 2018-11-08
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 2018-11-05
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 2018-10-15
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 2018-10-15
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație tratare apă brută Dărmănești 2018-09-24
Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 500.000.lei din excedentul bugetului local pentru achiziție buldoexcavator 2018-09-21
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Pîrjol în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Pîrjol 2018-08-28
Proiect de hotărâre nr 33 pentru cofinanțarea proiectului "Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău" 2018-08-27
Proiect de hotărâre nr 34 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău" în urma întocmirii Proiectului Tehnic și atribuirii Contractului de proiectare și execuție lucrări 2018-08-27
Proiect de hotărâre nr 35 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Pîrjol 2018-08-27
Proiect de hotărâre nr 36 privind revocarea HCL nr 30 din 24.07.2018, comuna Pîrjol, privind informațiile de interes public și revocarea HCL nr 31 pentru constituirea Comisiei de inventariere general, reevaluarea activelor fixe corporale și casarea de bunuri aflate în patrimoniul comunei Pîrjol, județul Bacău 2018-08-27
Proiect de hotărâre nr 37 privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrjol, județul Bacău pe anul 2018 2018-08-27
Proiect de hotărâre privind aprobarea ROF 2018-06-28
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe 2018-06-28
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare și ținere la zi a Registrului Agricol 2018-06-28
Înapoi