Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:” Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 23-02-2017
11 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Modernizare drumuri locale în satele Pîrjol și Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 23-02-2017
10 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția: ”Amenajare Punți Pietonale, comuna Pîrjol, județul Bacău” 23-02-2017
9 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția: Modernizare drum comunal DC 183 Pîrjol Băhnășeni L=4.270 ML 23-02-2017
8 / 2017 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău- ADIB 23-02-2017
7 / 2017 privind limitarea tonajului autovehiculelor care circulă pe drumurile comunale ale comunei Pîrjol, jud. Bacău 23-02-2017
6 / 2017 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017 23-02-2017
5 / 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Pîrjol, pentru madatul 2016-2020 23-02-2017
4 / 2017 privind asocierea comunei Pîrjol cu societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Județului Bacău 26-01-2017
3 / 2017 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Pîrjol în Adunarea Generală a Asociației ADIS să voteze modificările și complatările comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație 26-01-2017
2 / 2017 privind aprobarea rețelei școlare ce aparține unității administrativ teritoriale al comunei Pîrjol, județul Bacău, pentru anul școlar 2017-2018 26-01-2017
1 / 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 26-01-2017
41 / 2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 29-12-2016
40 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după actualizarea TVA 29-12-2016
39 / 2016 privind primirea UAT ONEȘTI în calitate de membru la ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Acesteia 29-12-2016
Înapoi