Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 26-01-2017
41 / 2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 29-12-2016
40 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după actualizarea TVA 29-12-2016
39 / 2016 privind primirea UAT ONEȘTI în calitate de membru la ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Acesteia 29-12-2016
38 / 2016 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare pentru Salubrizare (ADIS) Bacău, aferent anului 2017 29-12-2016
37 / 2016 pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 29-12-2016
36 / 2016 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate 29-12-2016
35 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 19-12-2016
34 / 2016 pentru cofinanțarea proiectului ”POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÎRJOL, JUDEȚUL BACĂU” 07-12-2016
33 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÎRJOL, JUDEȚUL BACĂU” 07-12-2016
32 / 2016 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local al comunei 07-12-2016
31 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 07-12-2016
28 / 2016 privind implementarea proiectului ”Reabilitare, Modernizare și Dotare așezământ cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
27 / 2016 privind implementarea proiectului ” Înființare grădiniță cu două săli de grupă, cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
26 / 2016 privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hemieni, Tărâța, Pustiana, Pîrjol, Câmpeni și Băsești, comuna Pîrjol, județul Bacău” 27-10-2016
Înapoi