Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2017 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Pîrjol în Adunarea Generală a Asociației ADIS să voteze modificările și complatările comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație 2017-01-26
2 / 2017 privind aprobarea rețelei școlare ce aparține unității administrativ teritoriale al comunei Pîrjol, județul Bacău, pentru anul școlar 2017-2018 2017-01-26
1 / 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 2017-01-26
41 / 2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 2016-12-29
40 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după actualizarea TVA 2016-12-29
39 / 2016 privind primirea UAT ONEȘTI în calitate de membru la ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Acesteia 2016-12-29
38 / 2016 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare pentru Salubrizare (ADIS) Bacău, aferent anului 2017 2016-12-29
37 / 2016 pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2016-12-29
36 / 2016 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate 2016-12-29
35 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 2016-12-19
34 / 2016 pentru cofinanțarea proiectului ”POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÎRJOL, JUDEȚUL BACĂU” 2016-12-07
33 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÎRJOL, JUDEȚUL BACĂU” 2016-12-07
32 / 2016 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local al comunei 2016-12-07
31 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 2016-12-07
28 / 2016 privind implementarea proiectului ”Reabilitare, Modernizare și Dotare așezământ cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2016-10-27
Înapoi