Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hemieni, Tărâța, Pustiana, Pîrjol, Câmpeni și Băsești, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2016-10-27
24 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare, Modernizare și Dotare așezământ cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2016-10-27
23 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru colectivul de investiție ” Înființare grădiniță cu două săli de grupă, cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2016-10-27
22 / 2016 privind aprobarea încheierii de contracte având ca obiect: - Servicii elaborare documentații de cadastru, ridicări topografice, planuri de situație, intabulare. - Servicii de inginerie și proiectare pentru realizarea de Studii de Fezabilitate. 2016-10-27
21 / 2016 privind aprobarea ” Radierea din circulație și scoaterea din inventarul Consiliului Local al comunei Pîrjol Autobasculantă BC-11-CLP și Dacia Papuc BC-10-CLP” 2016-10-27
20 / 2016 privind aprobarea finanțării lucrărilor de construire a unui ”POD PROVIZORIU PESTE RÂUL TAZLĂU, SATELE BĂSEȘTI ȘI HĂINEALA” 2016-10-27
19 / 2016 privind reprezentarea consilierilor locali în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Pîrjol și în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director al Școlii Gimnaziale Pîrjol 2016-09-29
18 / 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, pentru anul 2017 2016-09-29
17 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 2016-09-29
16 / 2016 pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu 2016-08-30
15 / 2016 privind aprobarea Moedlului de contract de prestări servicii de salubrizare pentru agenții economici/instituțiile publice încheiat cu SC Compania Romprest Service SA. 2016-08-30
14 / 2016 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 2016-08-30
13 / 2016 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deseurilor la Celula II a depozitului judetean de deseuri conform Bacau, realizata prin Proiectul " Sistem integrat de management al Deseurilor in judetul Bacau" 2016-08-30
12 / 2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau " 2016-08-30
11 / 2016 privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 2016-08-30
Înapoi