Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, jud. Bacău 28-06-2017
30 / 2017 privind desemnarea unui reprezentant al COnsiliului Local Pîrjol ca statut de observator, la consursul organizat pentru funcția de director adjunct al Școlii Gimnaziale Pîrjol 28-06-2017
29 / 2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău, pentru anul 2017 11-05-2017
28 / 2017 privind concesionarea/închirierea, suprafețelor de pajiști comunale disponibile 11-05-2017
27 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, jud. Bacău 11-05-2017
26 / 2017 privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Pîrjol din anul 2016 pentru anul 2017 11-05-2017
25 / 2017 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență 21-04-2017
24 / 2017 privind decontarea de către ADIS Bacău către SC COMPANIA ROMPREST SA la tariful unic de 317,73 ron/tonă fără tva pentru colectarea deșeurilor municipal din mediul urmab în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipal din județul Bacău 21-04-2017
23 / 2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 03-04-2017
22 / 2017 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe propietatea publică și privată a comunei Pîrjol, județul Bacău 30-03-2017
21 / 2017 privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului ” Școală veche Pîrjol nr.1” în Grădiniță cu două săli de grupă, cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județil Bacău” 30-03-2017
20 / 2017 privind împlementarea proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 30-03-2017
19 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare, modernizare și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 30-03-2017
18 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Pîrjol, județul Bacău” 07-03-2017
17 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 07-03-2017
Înapoi