Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2016 privind reprezentarea consilierilor locali în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Pîrjol și în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director al Școlii Gimnaziale Pîrjol 2016-09-29
18 / 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, pentru anul 2017 2016-09-29
17 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 2016-09-29
16 / 2016 pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu 2016-08-30
15 / 2016 privind aprobarea Moedlului de contract de prestări servicii de salubrizare pentru agenții economici/instituțiile publice încheiat cu SC Compania Romprest Service SA. 2016-08-30
14 / 2016 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 2016-08-30
13 / 2016 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deseurilor la Celula II a depozitului judetean de deseuri conform Bacau, realizata prin Proiectul " Sistem integrat de management al Deseurilor in judetul Bacau" 2016-08-30
12 / 2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau " 2016-08-30
11 / 2016 privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 2016-08-30
10 / 2016 privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B. 2016-08-30
9 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 2016-08-30
5 / 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Pîrjol 2016-06-25
4 / 2016 privind alegerea președintelui de ședință 2016-06-25
3 / 2016 privind constituirea Consiliului Local Pîrjol 2016-06-25
2 / 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului local Pîrjol 2016-06-25
Înapoi