Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-03-07
17 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-03-07
16 / 2017 privind modificarea traseului Drumului Comunal DC 184 Pîrjol 2017-03-07
15 / 2017 privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Pîrjol 2017-03-07
14 / 2017 privind desemnarea din partea comunei Pîrjol, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al ” Asociației de dezvoltare a comunelor Solonț-Pârjol” 2017-03-07
13 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ” Reabilitare, modernizare și dotare școală generală Tărâța, comuna Pîrjol, județul Bacău ” 2017-02-23
12 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:” Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-02-23
11 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Modernizare drumuri locale în satele Pîrjol și Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-02-23
10 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția: ”Amenajare Punți Pietonale, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-02-23
9 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția: Modernizare drum comunal DC 183 Pîrjol Băhnășeni L=4.270 ML 2017-02-23
8 / 2017 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău- ADIB 2017-02-23
7 / 2017 privind limitarea tonajului autovehiculelor care circulă pe drumurile comunale ale comunei Pîrjol, jud. Bacău 2017-02-23
6 / 2017 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017 2017-02-23
5 / 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Pîrjol, pentru madatul 2016-2020 2017-02-23
4 / 2017 privind asocierea comunei Pîrjol cu societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Județului Bacău 2017-01-26
Înapoi