Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2018 privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare- ADIS 09-01-2018
1 / 2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Pîrjol a deficitului secțiunii de dezvoltare, cu suma de 289.104,96 09-01-2018
66 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău 20-12-2017
65 / 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 20-12-2017
64 / 2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparșinând domeniului public al comunei Pîrjol, jud. Bacău 20-12-2017
63 / 2017 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2017 20-12-2017
62 / 2017 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local al comunei Pîrjol 08-12-2017
61 / 2017 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2017 08-12-2017
60 / 2017 privind aprobarea rețelei școlare ce aparține Unității Administrativ Teritoriale al comunei Pîrjol pentru anul 2018-2019 29-11-2017
59 / 2017 privind aprobarea statutului comunei Pîrjol 29-11-2017
58 / 2017 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole 29-11-2017
57 / 2017 pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 29-11-2017
56 / 2017 privind aprobarea ”PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR” 29-11-2017
55 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție „Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 03-11-2017
54 / 2017 privind aprobarea realizării investiției „Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 03-11-2017
Înapoi