Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2016 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate 2016-12-29
35 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 2016-12-19
34 / 2016 pentru cofinanțarea proiectului ”POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÎRJOL, JUDEȚUL BACĂU” 2016-12-07
33 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”POD PESTE RÂUL TAZLĂU ÎN COMUNA PÎRJOL, JUDEȚUL BACĂU” 2016-12-07
32 / 2016 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local al comunei 2016-12-07
31 / 2016 privind rectificarea prevederilor bugetului local pe anul 2016 2016-12-07
28 / 2016 privind implementarea proiectului ”Reabilitare, Modernizare și Dotare așezământ cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2016-10-27
27 / 2016 privind implementarea proiectului ” Înființare grădiniță cu două săli de grupă, cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2016-10-27
26 / 2016 privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hemieni, Tărâța, Pustiana, Pîrjol, Câmpeni și Băsești, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2016-10-27
25 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local în satele Hemieni, Tărâța, Pustiana, Pîrjol, Câmpeni și Băsești, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2016-10-27
24 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare, Modernizare și Dotare așezământ cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2016-10-27
23 / 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru colectivul de investiție ” Înființare grădiniță cu două săli de grupă, cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2016-10-27
22 / 2016 privind aprobarea încheierii de contracte având ca obiect: - Servicii elaborare documentații de cadastru, ridicări topografice, planuri de situație, intabulare. - Servicii de inginerie și proiectare pentru realizarea de Studii de Fezabilitate. 2016-10-27
21 / 2016 privind aprobarea ” Radierea din circulație și scoaterea din inventarul Consiliului Local al comunei Pîrjol Autobasculantă BC-11-CLP și Dacia Papuc BC-10-CLP” 2016-10-27
20 / 2016 privind aprobarea finanțării lucrărilor de construire a unui ”POD PROVIZORIU PESTE RÂUL TAZLĂU, SATELE BĂSEȘTI ȘI HĂINEALA” 2016-10-27
Înapoi