Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2018 privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Pîrjol, județul Bacău, a sumelor de bani alocate procurării de materiale de construcții, pentru întreținerea și efectuarea reparațiilor lăcașelor de cult din comună, pentru anul 2017 24-07-2018
31 / 2018 pentru constituirea Comisiei de inventariere generală, reevaluarea activilor fixe corporale și casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Pîrjol, jud. Bacău 24-07-2018
30 / 2018 privind informațiile de interes 24-07-2018
29 / 2018 privind validarea mandatelor de consilieri locali în cadrul Consiliului Local al comunei Pîrjol, a domnilor SANDU ADRIAN și HAGIMĂ GHEORGHE 24-07-2018
28 / 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Construire grădiniță cu trei grupe cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județul Bacău" 03-07-2018
27 / 2018 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat 28-06-2018
26 / 2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat în baza legii 416/2001 în anul 2018 28-06-2018
25 / 2018 privind aprobarea modului de completare și ținere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Pîrjol 28-06-2018
24 / 2018 privind aprobarea programului de audiențe acordate de către consilierii locali în anul 2018 28-06-2018
23 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrjol 28-06-2018
22 / 2018 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Primăria comunei Pîrjol, pe anul 2018 31-05-2018
21 / 2018 prin care se ia act de demisia consilierului local Marian Maricel și vacantarea mandatului de consilier local 31-05-2018
20 / 2018 prin care se ia act de demisia consilierului local Florea Costel și vacantarea mandatului de consilier local 31-05-2018
19 / 2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrjol 31-05-2018
18 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 31-05-2018
Înapoi