Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția: ”Amenajare Punți Pietonale, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-02-23
9 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția: Modernizare drum comunal DC 183 Pîrjol Băhnășeni L=4.270 ML 2017-02-23
8 / 2017 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău- ADIB 2017-02-23
7 / 2017 privind limitarea tonajului autovehiculelor care circulă pe drumurile comunale ale comunei Pîrjol, jud. Bacău 2017-02-23
6 / 2017 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017 2017-02-23
5 / 2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Pîrjol, pentru madatul 2016-2020 2017-02-23
4 / 2017 privind asocierea comunei Pîrjol cu societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Județului Bacău 2017-01-26
3 / 2017 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Pîrjol în Adunarea Generală a Asociației ADIS să voteze modificările și complatările comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație 2017-01-26
2 / 2017 privind aprobarea rețelei școlare ce aparține unității administrativ teritoriale al comunei Pîrjol, județul Bacău, pentru anul școlar 2017-2018 2017-01-26
1 / 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 2017-01-26
41 / 2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 2016-12-29
40 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după actualizarea TVA 2016-12-29
39 / 2016 privind primirea UAT ONEȘTI în calitate de membru la ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Acesteia 2016-12-29
38 / 2016 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare pentru Salubrizare (ADIS) Bacău, aferent anului 2017 2016-12-29
37 / 2016 pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2016-12-29
Înapoi