Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău, pentru anul 2017 2017-07-27
32 / 2017 Privind stabilirea Planului de masuri, a obligatiilor si responsabilităților privind gospodărirea, întreținerea și curățenia comunei Pîrjol 2017-07-27
31 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, jud. Bacău 2017-06-28
30 / 2017 privind desemnarea unui reprezentant al COnsiliului Local Pîrjol ca statut de observator, la consursul organizat pentru funcția de director adjunct al Școlii Gimnaziale Pîrjol 2017-06-28
29 / 2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrjol, jud. Bacău, pentru anul 2017 2017-05-11
28 / 2017 privind concesionarea/închirierea, suprafețelor de pajiști comunale disponibile 2017-05-11
27 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, jud. Bacău 2017-05-11
26 / 2017 privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Pîrjol din anul 2016 pentru anul 2017 2017-05-11
25 / 2017 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență 2017-04-21
24 / 2017 privind decontarea de către ADIS Bacău către SC COMPANIA ROMPREST SA la tariful unic de 317,73 ron/tonă fără tva pentru colectarea deșeurilor municipal din mediul urmab în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipal din județul Bacău 2017-04-21
23 / 2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 2017-04-03
22 / 2017 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe propietatea publică și privată a comunei Pîrjol, județul Bacău 2017-03-30
21 / 2017 privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului ” Școală veche Pîrjol nr.1” în Grădiniță cu două săli de grupă, cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județil Bacău” 2017-03-30
20 / 2017 privind împlementarea proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-03-30
19 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare, modernizare și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-03-30
Înapoi