Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2018 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat 28-06-2018
26 / 2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat în baza legii 416/2001 în anul 2018 28-06-2018
25 / 2018 privind aprobarea modului de completare și ținere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Pîrjol 28-06-2018
24 / 2018 privind aprobarea programului de audiențe acordate de către consilierii locali în anul 2018 28-06-2018
23 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrjol 28-06-2018
22 / 2018 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Primăria comunei Pîrjol, pe anul 2018 31-05-2018
21 / 2018 prin care se ia act de demisia consilierului local Marian Maricel și vacantarea mandatului de consilier local 31-05-2018
20 / 2018 prin care se ia act de demisia consilierului local Florea Costel și vacantarea mandatului de consilier local 31-05-2018
19 / 2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrjol 31-05-2018
18 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 31-05-2018
17 / 2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Pîrjol cu satele componente: Pîrjol, Pustiana, Tărâța, Cîmpeni, Băhnășeni, Băsăști, Bărnești, Hăineala și Hemieni 26-04-2018
16 / 2018 PRIVIND APROBAREA „Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență” 29-03-2018
15 / 2018 privind aprobarea documentului de raportare ”PRIORITĂȚI-OBIECTIVE-PLAN ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 2018 AL UAT PÎRJOL” 29-03-2018
14 / 2018 privind întreprinderea demersurilor în vederea înființării unei perdele forestiere de protecție a DC 183 Pîrjol-Băhnășeni pe porțiunea pe care acesta traversează islazul comunal Pîrjol 29-03-2018
13 / 2018 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău 29-03-2018
Înapoi