Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrjol, județul Bacău pe anul 2018 27-08-2018
36 / 2018 privind revocarea HCL nr 30 din 24.07.2018, comuna Pîrjol, privind informațiile de interes public și revocarea HCL nr 31 pentru constituirea Comisiei de inventariere general, reevaluarea activelor fixe corporale și casarea de bunuri aflate în patrimoniul comunei Pîrjol, județul Bacău 27-08-2018
35 / 2018 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Pîrjol 27-08-2018
34 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău" în urma întocmirii Proiectului Tehnic și atribuirii Contractului de proiectare și execuție lucrări 27-08-2018
33 / 2018 pentru cofinanțarea proiectului "Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău" 27-08-2018
32 / 2018 privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Pîrjol, județul Bacău, a sumelor de bani alocate procurării de materiale de construcții, pentru întreținerea și efectuarea reparațiilor lăcașelor de cult din comună, pentru anul 2017 24-07-2018
31 / 2018 pentru constituirea Comisiei de inventariere generală, reevaluarea activilor fixe corporale și casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Pîrjol, jud. Bacău 24-07-2018
30 / 2018 privind informațiile de interes 24-07-2018
29 / 2018 privind validarea mandatelor de consilieri locali în cadrul Consiliului Local al comunei Pîrjol, a domnilor SANDU ADRIAN și HAGIMĂ GHEORGHE 24-07-2018
28 / 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Construire grădiniță cu trei grupe cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județul Bacău" 03-07-2018
27 / 2018 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat 28-06-2018
26 / 2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat în baza legii 416/2001 în anul 2018 28-06-2018
25 / 2018 privind aprobarea modului de completare și ținere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Pîrjol 28-06-2018
24 / 2018 privind aprobarea programului de audiențe acordate de către consilierii locali în anul 2018 28-06-2018
23 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrjol 28-06-2018
Înapoi