Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2017 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență 2017-04-21
24 / 2017 privind decontarea de către ADIS Bacău către SC COMPANIA ROMPREST SA la tariful unic de 317,73 ron/tonă fără tva pentru colectarea deșeurilor municipal din mediul urmab în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipal din județul Bacău 2017-04-21
23 / 2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 2017-04-03
22 / 2017 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe propietatea publică și privată a comunei Pîrjol, județul Bacău 2017-03-30
21 / 2017 privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului ” Școală veche Pîrjol nr.1” în Grădiniță cu două săli de grupă, cu program normal, sat Pîrjol, comuna Pîrjol, județil Bacău” 2017-03-30
20 / 2017 privind împlementarea proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-03-30
19 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare, modernizare și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-03-30
18 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-03-07
17 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-03-07
16 / 2017 privind modificarea traseului Drumului Comunal DC 184 Pîrjol 2017-03-07
15 / 2017 privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Pîrjol 2017-03-07
14 / 2017 privind desemnarea din partea comunei Pîrjol, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al ” Asociației de dezvoltare a comunelor Solonț-Pârjol” 2017-03-07
13 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ” Reabilitare, modernizare și dotare școală generală Tărâța, comuna Pîrjol, județul Bacău ” 2017-02-23
12 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:” Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-02-23
11 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Modernizare drumuri locale în satele Pîrjol și Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău” 2017-02-23
Înapoi